Námestie Svätej Trojice

10min pešo

V kopcovitom teréne, na viac ako 10 metrov vysokej halde banského odpadu zo štôlní ústiacich po oboch stranách námestia, stoja v dvoch radoch mohutné meštianske domy. Medzi nimi sa do neba týči morový stĺp. Svätotrojičné námestie, ako ho poznáme dnes, prešlo mnohými zmenami a mení sa i dnes. Domy boli pôvodne v gotickom štýle (jednoposchodové a užšie), až v 16. a 17. storočí prešli domy bohatých mešťanov (Rubigallus, Hellenbach, Baumgartner...) mohutnými úpravami a dostali renesančnú podobu, klenby sú pozostatkom gotického slohu. Väčšinu domov zdobí na priečelí nad bránou erb rodiny, ktorej dom patril. Súsošie sv. Trojice dominuje námestiu, postavené bolo v druhej polovici 18. storočia. Dnešný stĺp nahradil pôvodný jednoduchý barokový stĺp, ktorý vztýčili hneď po ústupe epidémie v roku 1711. Na námestí sa konali veľké trhy s poľnohospodárskymi produktmi a remeselnými výrobkami. I dnes, počas kultúrnych podujatí je námestie miestom pre jarmok a neminú ho kroky žiadneho turistu.

Ďalšie aktivity