Botanická záhrada

3 min pešo

Botanická záhrada v Banskej Štiavnici má dve časti: staršiu - Dolnú botanickú záhradu a mladšiu Hornú botanickú záhradu.  Staršia - dolná je menej známa a aj menej zachovalá. Patrila k nej aj budova Fortuna, ktorá nás víta po ľavej strane Banskej Štiavnice - pri príchode z Podhoria. V tejto budove boli umiestnené lesnícke katedry spomínanej akadémie.

Dolnú botanickú záhradu vysadil po roku 1810 H. Wilkens (profesor lesníctva na banskej akadémii) ako súčasť lesníckeho inštitútu. Výsadbu dokončil profesor Schwarz.

Hornú botanickú záhradu začal zriaďovať profesor Wagner v roku 1847, ktorý tu najskôr zriadil škôlku, v ktorej pestoval sadenice stromov. Prvý plán na skutočnú botanickú záhradu vypracoval v roku 1868 profesor Ferdinand Illés. Neskôr sa zveľaďovaniu venovali najmä prof. Ľ. Fekete a E.Vadas.

Obe botanické záhrady sú vysadené rôznymi domácimi a cudzokrajnými drevinami. Určite najpozoruhodnejšou je sekvoja obrovská (niektorí autori uvádzajú mamutia), ďalej pseudoplatan, céder atlantický, kôrovník amurský, kryptoménia japonská a ďalšie, celkove asi 250 druhov cudzokrajných drevín. Záhrada zaberá plochu 3,45 ha. V záhradách je niekoľko malých pamätníkov pripomínajúce rôzne príležitosti. Dominantným je busta Andreja Sládkoviča.

Ďalšie aktivity